Language selector    en
Pregled za štampu | Mapa sajta | Mail forma            
 
 
ALTI-SEME d.o.o.
 
 

Crvena detelina

Crvena detelina

Crvena detelina (Trifolium pretense L.) je po značaju druga višegodišnja krmna leguminoza, odmah iza lucerke. U narodu je poznata pod nazivom trogotka ili kravljača, što ukazuje da joj je eksploatacija 3 godine.
Može se gajiti u čistom usevu ili kao leguminozna komponenta u travno-detelinskim smešama, posebno u brdsko-planinskom području. Izuzetno je prinosnna vrsta koja u drugoj godini može ostvariti prinos 15-18 t/ha kvalitetnog sena, a u smeši sa italijanskim ljuljem i do 20 t/ha.
Tehnologija gajenja crvene deteline je slična kao kod lucerke. Razlika je što podnosi kiselija zemljišta, pH do 4,5. Dobro podnosi zasenu pa se može usejavati u useve strnih žita u proleće.
U Srbiji su stvorene brojne sorte crvene dateline koje su se odlično pokazale u našim agroekološkim uslovima.

Uputstvo za setvu

Zemljište: Crvenu detelinu treba sejati na nezakorovljena zemljišta posle okopavina ili strnina. Podnosi kiselija Crvena Detelinazemljišta, pH do 4,5. Zemljište mora biti dobro usitnjeno.

Setva: Seje se u proleće (kraj marta do kraja aprila) i jesen (kraj avgusta do polovine septembra) na dubinu 1-1,5 cm, žitnom sejalicom u količini 15-18 kg/ha. Koristiti samo deklarisano seme. Obavezno je valjanje zemljišta posle setve.

Đubrenje: Pre setve izvršiti osnovno đubrenje u skladu sa sadržajem hraniva u zemljištu. Najčešće je to oko 400 kg NPK đubriva ili veće količine PK đubriva kao rezerva za period eksploatacije. Tokom korišćenja dodavati PK đubriva ili NPK u proleće i ne treba prihranjivati azotnim đubrivima.

Seme crvene deteline

Zaštita: U usevu crvene deteline se mogu uspešno suzbijati uskolisni i većina širokolisnih korova, a izbor preparata izvršiti uz obaveznu  konsultaciju sa stručnjacima zaštite bilja. Isto važi i za izbor insekticida.

Kosidba: Košenje izvršiti početkom cvetanja.


Korišćenjem našeg semena uz primenu preporučene tehnologije garantujemo vam uspešnu proizvodnju deteline do 3 godine. ALTI SEME. 
 

Parkovske trave

Detaljnije »

Travno-detelinske smeše

  • Smeše za kisela zemljišta
  • Smeše za neutralna zemljišta
  • Smeše za ispašu
  • Smeše po zahtevu

Detaljnije »

 
 
ALTI-SEME d.o.o. | Copyright © 2012 - 2017 | Prijava